Δελτία τύπου

Ανακοίνωση νέας σύνθεσης διοικητικού συµβουλίου

Ρέθυµνο , 10 / 12 / 2015 Ανακοίνωση νέας σύνθεσης διοικητικού συµβουλίου. Το Ινστιτούτο Κρητικής ∆ιατροφής µε υπ’ αριθµών πρωτοκόλλου …7….. από τις 21/12/2015 γνωστοποιεί, σύµφωνα µε το καταστατικό λειτουργίας του σωµατείου την εκλογή νέας σύνθεσης διοικητικού συµβουλίου των παρακάτω προσώπων: 1. Παναγιωτάκης Μιχάλης Πρόεδρος 2. Ξενικάκης Ζαχαρίας Αντιπρόεδρος 3. Χατζησταµάτης Βασίλης Γενικός Γραµµατέας 4. […]