Το Ινστιτούτο Κρητικής Διατροφής

Σκοπός του Ινστιτούτου Κρητικής Διατροφής (Ι.Κ.ΔΙ.) είναι η έρευνα, καταγραφή, μελέτη, αξιοποίηση της γαστρονομίας, διατροφής και πολιτισμού της Κρήτης και η προβολή των προϊόντων που παράγονται σε αυτή σε όλα τα βήματα της παραγωγικής διαδικασίας.

Αποτελείται από διακεκριμένους Chefs που εργάζονται ή έχουν εργαστεί στην Κρήτη, καθώς και από επιχειρήσεις, φορείς που δραστηριοποιούνται σε αυτήν.

Τα ιδρυτικά μέλη του Ινστιτούτου Κρητικής Διατροφής (Ι.Κ.ΔΙ.) είναι:

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΝΟΛΗΣ
ΞΕΝΙΚΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΜΑΙΚΑΝΤΗΣ ΦΑΝΗΣ
ΛΕΩΝΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΔΑΤΣΕΡΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ
ΜΠΟΥΧΛΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ
ΚΑΜΗΤΣΟΣ ΝΙΚΟΣ
ΚΟΚΛΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΧΑΣΙΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΑΤΣΑΒΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΚΑΠΕΤΑΝΙΑΣ ΝΙΚΟΣ
ΔΙΟΓΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΓΙΑΝΟΥΤΣΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΜΟΝΑΧΟΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΜΑΤΘΑΙΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου Κρητικής Διατροφής (Ι.Κ.ΔΙ.) είναι:

1. Παναγιωτάκης Μιχάλης – Πρόεδρος
2. Ξενικάκης Ζαχαρίας – Αντιπρόεδρος
3. Χατζησταμάτης Βασίλης – Γενικός Γραμματέας
4. Αγγελάκης Στέλιος – Ταμίας
5. Ματθαιάκης Μανόλης – Έφορος
6. Μπούχλης Μανόλης – Σύμβουλος Δράσεων
7. Χατζόπουλος Γιώργος – Σύμβουλος Ερευνών

Αναπληρωματικά Μέλη – Σύμβουλοι

8. Φανουράκης Στέλιος
9. Παρακεντάκη Εύα
10. Παρπόρη Μαρία
11. Κόκλας Αντώνης
12. Λεωνίδου Βασίλης
13. Σταυρουλάκης Μανόλης

To καταστατικό του Ινστιτούτου Κρητικής Διατροφής (Ι.Κ.ΔΙ.).