Παρουσιάστηκε την Τρίτη 5 / 7 / 2016 στη Γιορτή Κρητικής Διατροφής στον Κήπο Ρεθύμνου η πολύ μεγάλη έρευνα του Ι.Κ.Δι. με την συνεργασία του πανεπιστημίου του Lancaster στην Αγγλία, πάνω στο σταμναγκάθι. Η έρευνα, μελέτη είχε να κάνει με την μείωση του αντιοξειδωτικού στρες και την εξισορρόπηση της γλυκόζης στο αίμα, όπου τα ευρήματα του Πανεπιστημίου ήταν θετικά. Ο καθηγητής κ Κλεόνικος Σταυριδάκης μαζί με τον πρόεδρο του Ι.Κ.Δι. εξήγησαν τα οφέλη μιας διατροφής βασισμένη στην άγρια χλωρίδα της Κρήτης, καθώς και τους σωστούς τρόπους συλλογής και καλλιέργειας της. Ακολούθησε ένα ρόφημα για τους παραβρισκόμενους με βάση το σταμναγκάθι το οποίο αποδεδειγμένα βοηθάει  στον έλεγχο του στρες και την εξισορρόπηση της γλυκόζης στο αίμα.